Kiến nghị hoãn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân đến 1.1.2010

    Báo Tiền Phong
    2 đăng lạiGốc

    UBND TP.HCM vừa kiến nghị Chính phủ một số giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, TP kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, phối hợp Bộ LĐ-TB-XH sớm khảo sát thực tế, nghiên cứu và trình Chính phủ báo cáo, xin ý kiến Quốc hội về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân kể từ ngày 1.1.2010.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200914/20090402010518.aspx