Kiến nghị giáo viên được nghỉ hưu sớm

    VNEWS
    26 liên quanGốc

    Lao động sư phạm của giáo viên là một dạng lao động nghề nghiệp đặc biệt, trong đó giáo viên mầm non và giáo viên giáo dục thể chất lại càng đặc thù hơn. Mới đây, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với Chính phủ đưa giáo viên mầm non và giáo viên giáo dục thể chất vào diện lao động nặng nhọc. Nội dung này đang nhận được quan tâm từ chính những người trong cuộc.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/kien-nghi-giao-vien-duoc-nghi-huu-som-201744.htm