Kiến nghị đưa than vào danh mục mặt hàng độc quyền Nhà nước

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - TKV sẽ kiến nghị Thủ tướng đưa than vào danh mục mặt hàng độc quyền Nhà nước tương tự như quản lý vật liệu nổ công nghiệp, cần có cơ chế khuyến khích sản xuất than tại Quảng Ninh và đồng bằng sông Hồng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=62969