Kiến nghị: Đổi mới và linh hoạt hơn

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Để hoàn chỉnh Nghị quyết theo yêu cầu của Quốc hội về phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2009, trong 2 ngày 25 và 26-12, tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc hội nghị cùng các thành viên Chính phủ nhằm lấy ý kiến của các bộ ngành và tỉnh thành.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/12/176451