Kiến nghị cho phép TPHCM ban hành quy định chọn thầu thí điểm

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Qua báo cáo của UBND TPHCM về việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thí điểm hai dự án có sử dụng đất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/05/28/090314/8158