Kiến nghị cho doanh nghiệp ký tiếp hợp đồng xuất khẩu gạo

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Hiệp hội Lương thực Việt Nam thống nhất các phương án tăng hiệu quả xuất khẩu gạo với các doanh nghiệp thành viên...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20090426113626212P0C10/kien-nghi-cho-doanh-nghiep-ky-tiep-hop-dong-xuat-khau-gao.htm