Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo dẹp xe trá hình

Hiệp hội Vận tải Hà Nội vừa có công văn gửi Chính phủ phản ánh về các khó khăn của doanh nghiệp vận tải liên quan đến các chính sách, công tác quản lý trong lĩnh vực vận tải.

Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo dẹp xe trá hình - Ảnh 1

Trong đó, hiệp hội phản ánh tình trạng bến cóc xe dù, xe hợp đồng hoạt động trá hình như xe khách tuyến cố định xảy ra rầm rộ tại nhiều địa phương ở cả ba miền (hiệp hội gửi kèm 73 trang ảnh về hiện tượng này).

Hiệp hội kiến nghị để Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ GTVT và các địa phương vào cuộc quyết liệt mới dẹp được nạn xe trá hình.

Sỹ Lực