Kiến nghị Chính phủ bỏ thuế xuất khẩu gạo

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Trước tình hình giá lúa trong nước giảm mạnh và khó tiêu thụ khiến người nông dân gặp khó khăn, ngày 3/8, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ liên quan bỏ thuế xuất khẩu gạo.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/8/96746.cand