Kiến nghị cấp phép với nhà không phù hợp quy hoạch

Luật Xây dựng quy định mâu thuẫn nên không có trường hợp nào đủ điều kiện cấp phép xây dựng có thời hạn.

“Đối với công trình hoặc nhà ở riêng lẻ hiện hữu thuộc nơi có quy hoạch phân khu xây dựng (QHCT 1/2.000 - PV) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất thì được xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Qua đó giúp người dân xây dựng lại công trình hoặc nhà ở riêng lẻ theo đúng mục đích sử dụng trước đó (trừ công trình xây dựng có mục đích sử dụng gây ô nhiễm, có nguy cơ cháy nổ, các công trình theo quy định phải di dời khỏi khu dân cư)”.

Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP để TP báo cáo đề xuất xin ý kiến Bộ Xây dựng với nội dung như trên. Còn lại các nội dung khác, TP cho hay sẽ thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Trước mắt, Sở đề xuất TP kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép TP tạm thời áp dụng Quyết định 27/2014 của TP về cấp phép xây dựng (CPXD) trong thời gian chờ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng 2014. Để kịp thời giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân và tổ chức có nhà đất nằm trong khu vực quy hoạch, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, TP kiến nghị Bộ Xây dựng sớm xem xét có ý kiến trả lời.

Sở Xây dựng cho hay hiện nay công tác CPXD có thời hạn được thực hiện theo Điều 94 Luật Xây dựng 2014. Theo đó, điều kiện để được CPXD có thời hạn là “thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố và chưa có quyết định thu hồi đất”. Đồng thời, điều kiện kèm theo nữa là “phải phù hợp mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt”. Với nội dung như trên thì công trình của tổ chức, doanh nghiệp hoặc nhà ở riêng lẻ của người dân vốn “thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt công bố” sẽ không thể đáp ứng được điều kiện là “phù hợp mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt”. Nghịch lý ở chỗ, nếu nhà ở thỏa được điều kiện “phù hợp mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt” thì đương nhiên công trình đã được CPXD chính thức chứ không phải là cấp phép có thời hạn.

Do mâu thuẫn, vướng mắc này tại Luật Xây dựng mà trong thời gian qua việc CPXD có thời hạn không thể thực hiện được. “Việc này Bộ Xây dựng cũng đã thấy và dự kiến đưa vào kế hoạch sửa đổi Luật Xây dựng 2014, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội trong thời gian tới” - Sở cho biết.

Theo Sở, việc CPXD công trình có thời hạn giữa Quyết định 27/2014 của TP trước khi Luật Xây dựng ban hành được thực hiện rất thoáng và thuận lợi cho người dân. Theo Điều 2 Quyết định 27, trường hợp “nhà ở thuộc khu vực không phù hợp với QHCT 1/500, thiết kế đô thị được duyệt và công bố và chưa có quyết định thu hồi đất” thì mới phải cấp phép có thời hạn với quy mô tối đa ba tầng. Còn trường hợp tuy không phù hợp quy hoạch với QHCT 1/2.000 nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì vẫn CPXD chính thức. Tuy nhiên, đến nay Luật Xây dựng chẳng những thu hẹp lại trường hợp được CPXD có thời hạn mà còn yêu cầu phải “phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt” dẫn đến không có trường hợp nào đủ điều kiện CPXD tạm.