Kiến nghị cấp giấy chứng nhận cho các dự án thế chấp ngân hàng

Ngày 18.9, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị giải quyết vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (GCN) cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn.

Theo UBND TP, thời gian qua một số chủ đầu tư đem GCN dự án thế chấp ngân hàng khiến việc cấp GCN cho người dân mua căn hộ không thể thực hiện được. Trong khi theo luật Nhà ở, quyền sở hữu nhà ở được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm đã giao nhận nhà ở. Ngoài ra, bên thế chấp tài sản không được bán tài sản đang thế chấp và bên nhận thế chấp có quyền xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Nhưng thực tế chủ đầu tư đã thực hiện chuyển nhượng căn hộ chung cư và đã bàn giao nhà cho người mua vào ở.

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản chỉ đạo phải xem xét cấp GCN cho người mua nhà đã hoàn thành các nghĩa vụ với chủ đầu tư. Do đó, UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước VN phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn giải quyết cấp GCN cho người mua nhà hợp pháp. Cụ thể, cấp GCN cho người mua nhà đã hoàn thành các nghĩa vụ với chủ đầu tư và ngân hàng sẽ đại diện cho chủ đầu tư thu hồi số tiền mà người mua còn giữ lại để chờ khi nhận được GCN. Cấp GCN cho chủ đầu tư đối với phần tài sản còn lại thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư để thay thế tài sản thế chấp (GCN quyền sử dụng đất…) mà ngân hàng đang lưu giữ.

Đình Sơn - Tân Phú