Kiến nghị bỏ giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) vừa có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành có liên quan về Nghị định 24 về kinh doanh vàng.

Theo VGTA, do thời điểm năm 2012 thị trường vàng Việt Nam có nhiều bất ổn, tình trạng đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo ra các cơn sốt giá vàng thường xuyên xảy ra, nên Nghị định 24 được ban hành vào thời điểm đó là phù hợp và đã phát huy hiệu quả.

Cũng từ đó, NHNN đã không cho phép các ngân hàng thương mại huy động, cho vay vàng, không cho phép sử dụng vàng làm tài sản...

Tuy nhiên, đến nay sau gần năm năm, thị trường vàng Việt Nam đã cơ bản ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt một số đạo luật mới về đầu tư, kinh doanh đã được ban hành, thì một số quy định tại Nghị định 24 đã không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

Do đó, theo VGTA, việc nghiên cứu sửa đổi Nghị định 24 là rất cần thiết. Cụ thể, cần bãi bỏ quy định cấp giấy phép đối với các hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; tạm nhập khẩu vàng nguyên liệu để gia công vàng trang sức, mỹ nghệ để tái xuất khẩu; và nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với các doanh nghiệp FDI để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Đặc biệt, VGTA đề nghị cần làm rõ các hoạt động kinh doanh vàng thuộc “hoạt động kinh doanh vàng khác” nhằm tránh tạo ra kẽ hở và tạo ra cơ chế xin cho không cần thiết.

VGTA cũng cho rằng cần thành lập Sở Giao dịch vàng quốc gia vào thời điểm thích hợp để góp phần giảm chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế, giảm bớt tình trạng buôn lậu vàng; đồng thời góp phần huy động vàng trong dân để đầu tư phát triển kinh tế của đất nước.