Kiểm tra, xử phạt hàng loạt doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động bán hàng đa cấp, Sở Công thương TP HCM đã tiến hành kiểm tra, xử lý, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Kiểm tra, xử phạt hàng loạt doanh nghiệp bán hàng đa cấp - Ảnh 1

Kết quả, Sở đã ban hành 4 quyết định xử phạt tại 4 doanh nghiệp, với tổng số tiền phạt là 307 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty cổ phần Everrichs bị phạt 140 triệu đồng, Công ty TNHH Everrichs Việt Nam bị phạt 105 triệu đồng, Công ty Yandi bị phạt 60 triệu đồng, một nhà phân phối của Công ty TNHH New Image Việt Nam bị phạt 2 triệu đồng.

Q.Hưng