Kiểm tra, xử lý việc giả danh thương binh dùng xe 3 bánh

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 9860/UBND-BTCD yêu cầu các Sở: GTVT, Tư pháp, Tài chính, Công an TP, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của TP về việc kiểm tra, xử lý các cá nhân giả danh thương binh điều khiển xe 3 bánh tham gia giao thông trên địa bàn.

Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm tra, xử lý về UBND TP trước ngày 30/1/2014.