Kiểm tra VSATTP các cơ sở sản xuất sữa ở Ba Vì

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 22-9, đoàn kiểm tra VS ATTP Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra các cơ sở sản xuất sữa trên địa bàn huyện Ba Vì.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/181416