Kiểm tra việc xây dựng 2 Trạm Y tế xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ

Ngày 20/10, Văn phòng UBND Thành phố có văn bản số 9796/VP-KGVX về việc kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở 2 Trạm Y tế xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ.

Kiểm tra việc xây dựng 2 Trạm Y tế xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ - Ảnh 1

Trước đó, UBND TP nhận được báo cáo của Sở Y tế về việc xây dựng cơ sở 2 Trạm Y tế xã Trần Phú. Cụ thể, xã Trần Phú có 1 Trạm Y tế đang hoạt động chính thức tại khu trung tâm xã, đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ khác về chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, xã Trần Phú thuộc vùng bán sơn địa của huyện Chương Mỹ được Ủy ban Dân tộc công nhận là xã dân tộc - miền núi khu vực 1, địa bàn rộng (16,1km2), có 2.246 hộ dân sinh sống, đặc biệt là thôn Đồng Ké có đồng bào dân tộc Mường sinh sống, việc đi lại tương đối khó khăn, không thuận lợi cho việc sinh sống và khám chữa bệnh. Do vậy, nhân dân thôn Đồng Ké nói riêng và xã Trần Phú nói chung thường xuyên có kiến nghị đầu tư xây dựng thêm 1 trạm y tế tại khu vực Miếu Môn cho xã để phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân xã Trần Phú, UBND huyện Chương Mỹ đã đầu tư xây dựng tại khu vực Miếu Môn thêm một cơ sở khám chữa bệnh cho xã Trần Phú. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa được đưa vào sử dụng đúng với mục đích ban đầu do thiếu cơ sở pháp lý và UBND huyện Chương Mỹ chưa thực hiện đầy đủ các quy trình.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Y tế kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở 2 Trạm Y tế xã Trần Phú (căn cứ pháp lý, quá trình thực hiện, kết quả đầu tư, nghiên cứu hoàn thiện để có thể đưa vào hoạt động), đề xuất báo cáo UBND Thành phố.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, xem xét việc thành lập cơ sở 2 đảm bảo đúng quy định, báo cáo UBND Thành phố.

PV