Kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU tại Huyện ủy Ứng Hòa

Chiều 14-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu Đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về 'Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020' làm việc tại Huyện ủy Ứng Hòa. Cùng dự có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết.

Tái cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020: 77% số mục tiêu đã hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành

Trước cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và đoàn kiểm tra đã đến thăm và nghe báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đồ gỗ nội thất của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Đông Dương (Cụm công nghiệp Bắc Vân Đình, huyện Ứng Hòa).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm Công ty CP thương mại và xây dựng Đông Dương.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Lê Hồng Hà cho biết, thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU, Huyện ủy đã cụ thể hóa thành Chương trình 07-Ctr/HU về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế, từng bước phát triển kinh tế của huyện nhanh, bền vững. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường quản lý xây dựng, đất đai, môi trường và bảo đảm trật tự, văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2020”.

Huyện ủy Ứng Hòa cũng đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU.

Trong đó, huyện đã tổ chức, triển khai công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; làm tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương; chú trọng thu hút đầu tư để phát triển kinh tế địa phương; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất…

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua đó, kinh tế huyện tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,1%/năm. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất đạt 10.675 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.658 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, trong đó sản xuất nông nghiệp chiếm 33,2%; công nghiệp - xây dựng chiếm 27,6% và thương mại - dịch vụ chiếm 39,2%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 45,2% (năm 2015) lên 54,84% (năm 2018)…

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở Ứng Hòa chủ yếu vẫn có quy mô nhỏ lẻ, khả năng thu hút đầu tư của các doanh nghiệp lớn vào địa bàn thấp. Công tác đào tạo nghề chưa đồng bộ, nguồn kinh phí cho công tác này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Sự phát triển của làng nghề giảm do một số nghề truyền thống bị mai một, thị trường thu hẹp. Ngoài ra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý sản xuất còn chưa đồng bộ...

Đại diện các sở, ngành và địa phương cũng đã trao đổi để làm rõ một số vấn đề liên quan.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, biểu dương Huyện ủy Ứng Hòa đã chủ động xây dựng, triển khai Chương trình 07-Ctr/HU nhằm cụ thể hóa Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị huyện Ứng Hòa rà soát toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và 8 chương trình công tác của Thành ủy đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, huyện tập trung vào các nhóm chỉ tiêu có thế mạnh để hoàn thành vượt mức và hoàn thành ở mức cao nhất những chỉ tiêu còn gặp khó khăn trong thực hiện.

“Huyện cần chỉ đạo quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý.

Đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Huyện ủy Ứng Hòa chỉ đạo cấp ủy cơ sở làm tốt công tác xây dựng văn kiện Đại hội; đồng thời đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Trong công tác thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị huyện Ứng Hòa gắn việc thực Chương trình số 07-Ctr/HU với Chương trình số 06-CTr/HU của Huyện ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục rà soát quy hoạch các cụm, điểm công nghiệp, làng nghề, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư; phát triển kinh tế làng nghề truyền thống gắn với thu hút du lịch; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản; tăng cường quản lý về quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm an sinh xã hội...