Kiểm tra việc bán căn hộ chung cư

UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các sở liên quan và UBND các quận huyện khẩn trương tổ chức kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn TP, nhằm chấn chỉnh tình trạng bán căn hộ chung cư có dấu hiệu vi phạm Luật Nhà ở. Theo đó, UBND TP.HCM giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư và các cơ quan có liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật để trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định.