Kiểm tra thực hiện pháp luật với thanh niên tại Bắc Kạn

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, sáng qua (6/10), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền- Ủy viên Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam- đã dẫn đầu tổ công tác tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên tại tỉnh Bắc Kạn.

Thựchiện kế hoạch của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, sáng qua (6/10), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền- Ủy viên Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam- đã dẫn đầu tổ công tác tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên tại tỉnh Bắc Kạn.

Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền tại buổi làm việc tại UBND tỉnh Bắc Kạn

Báo cáo của UBND tỉnh Bắc Kạn cho thấy, địa phương này đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban chấp hành Tung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; triển khai thực hiện Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành tới từng Đoàn viên thanh niên qua các đợt tập huấn, sinh hoạt chi đoàn, hội thi, phát tài liệu… Đặc biệt, trong đầu năm 2011, tỉnh đã tuyển chọn được 22 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó chủ tịch UBND các xã theo chủ trương của Bộ Nội vụ.

Thay mặt cho Tổ công tác, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên tại Bắc Kạn đã có chuyển biến tích cực, từ nhận thức cho đến việc triển khai trên thực tế, cụ thể hóa các quy định phù hợp với đặc thù tại địa phương, chú trọng đến đối tượng thanh niên người dân tộc thiểu số, nữ thanh niên.

Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý tỉnh Bắc Kạn cần tiến hành rà soát lại việc thực hiện chính sách, đề án đối với thanh niên tại các cơ quan, ban ngành trong tỉnh; đánh giá chất lượng, hiệu quả tác động của các chính sách đối với thanh niên…Từ đây, xây dựng các chương trình thanh niên ngắn hạn, dài hạn và đề ra các giải pháp thực hiện cho phù hợp.

Chiều 5/6, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã đến thăm và làm việc tại Sở Tư pháp và Cục thi hành án tỉnh Bắc Kạn. Sau khi nghe báo cáo về công tác của 2 cơ quan này, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đánh giá cao những cố gắng của cán bộ, công chức ngành Tư pháp Bắc Kạn. Thứ trưởng ủng hộ việc tỉnh tiến hành cử cán bộ đi đào tạo trung cấp luật để bổ sung nguồn cán bộ tư pháp cấp xã vốn có nhiều biến động do luân chuyển sau kỳ bầu cử vừa qua…

Khoa Lâm