Kiểm tra thực hiện đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời

UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 11583/UBND-VP giao Sở VH-TT tổ chức kiểm tra thực hiện đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời giai đoạn 2019-2025 tầm nhìn 2030 và tổ chức sơ kết đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời giai đoạn 2019-2025 tầm nhìn 2030.

Công văn cũng nêu rõ, trên cơ sở kết quả sơ kết, đánh giá việc thực hiện đề án, UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định việc điều chỉnh đề án quy hoạch quảng cáo giai đoạn 2025-2030.

Đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 11/6/2019. Sau gần 5 năm thực hiện đề án, hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh đã từng bước thực hiện theo quy định của Luật Quảng cáo, các văn bản hướng dẫn của Bộ VH-TT-DL.

Tuy nhiên, hoạt động quảng cáo ngoài trời trong thời gian qua còn nhiều bất cập như: bảng quảng cáo xuống cấp, kích thước không đúng quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, không còn thực hiện hoạt động quảng cáo nhưng chậm được tháo dỡ gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị...

Bên cạnh đó, một số địa phương, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề xuất bổ sung thêm vị trí quy hoạch quảng cáo, trong khi các vị trí đã quy định trong đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời chưa được khai thác, sử dụng. Do đó, Sở VH-TT đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương kiểm tra - sơ kết đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời giai đoạn 2019-2025 tầm nhìn 2030; điều chỉnh đề án quy hoạch quảng cáo giai đoạn 2025-2030.

HUYỀN TRANG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202309/kiem-tra-thuc-hien-de-an-quy-hoach-quang-cao-ngoai-troi-990256/