Kiểm tra thu phí Trạm BOT Tào Xuyên mới (Thanh Hóa)

Ngày 3/10, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) đã ban hành quyết định kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với Trạm thu phí Tào Xuyên mới (Quốc lộ 1A đoạn tránh TP. Thanh Hóa) do Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa quản lý và khai thác.

Kiểm tra thu phí Trạm BOT Tào Xuyên mới (Thanh Hóa) - Ảnh 1

Theo Quyết định kiểm tra, Đoàn kiểm tra do ông Lê Ngọc Minh, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II làm Trưởng đoàn, sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát công tác thu phí và doanh thu thu phí đối với Trạm thu phí Tào Xuyên mới trên Quốc lộ 1A tại Km 286+397, địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

TCĐB cho biết, Đoàn kiểm tra gồm 22 thành viên, sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tại Trạm thu phí Tào Xuyên mới trong thời gian 10 ngày. Trong thời gian kiểm tra, giám sát nêu trên, Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa phải cử tối thiểu 3 lãnh đạo và 3 cán bộ có trách nhiệm thay mặt Công ty tham gia giám sát và ký biên bản xác nhận doanh thu của từng ca (mỗi ca 2 người).

Phan Ngọc