Kiểm tra, rà soát hệ thống giết mổ và tiêu thụ thịt heo

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu kiểm tra, rà soát lại hệ thống giết mổ, tiêu thụt thịt heo nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người chăn nuôi.

Tại cuộc họp của Bộ Công thương về bàn cách "giải cứu" đàn heo cho người dân, nhiều ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân gây khó khăn trong chăn nuôi heo là do việc tiêu thụ phần lớn phụ thuộc vào thương lái mua gom và giết mổ bán cho tiểu thương ở các chợ, gây khó khăn cho tổ chức lưu thông phân phối và quản lý.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, rà soát các lò giết mổ và hệ thống tiêu thụ thịt heo.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát lại hệ thống giết mổ, tiêu thụ sản phẩm ngành chăn nuôi lợn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/5/2017.

Hoàng Bắc - Ảnh: Trần Phong.