Kiểm tra, rà soát các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư kiểm tra, rà soát tất cả các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

Kiểm tra, rà soát các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn Hà Nội - Ảnh 1

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư kiểm tra, rà soát tất cả các dự án nhà ở thương mại do mình làm chủ đầu tư hoặc tham gia hợp tác đầu tư. Ảnh: Minh Thư

Theo văn bản số 931/SXD – PTĐT do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Chí Dũng ký, đề nghị nhà đầu tư kiểm tra rà soát và tổng hợp danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại do mình làm chủ đầu tư hoặc tham gia hợp tác đầu tư.

Nội dung rà soát gồm địa điểm đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt dự án, diện tích quy hoạch, số căn hộ, thời gian hoàn thành…

Đồng thời, từng dự án cần gửi kèm một số văn bản pháp lý dự án, gồm: văn bản cho phép đầu tư, giao chủ đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án; giấy phép xây dựng.

Việc rà soát thực hiện theo khoản 2 Điều 17 Luật Nhà ở 2014. Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo kết quả trước ngày 16/2/2017 để tổng hợp báo cáo UBND TP. Hà Nội theo quy định.

Minh Thư