Kiểm tra phòng chống mại dâm sẽ có thông báo trước tại 20 cơ sở

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố năm 2019.

Theo đó, đội kiểm tra liên ngành 178 thành phố tổ chức kiểm tra 60 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố, trong đó kiểm tra theo kế hoạch (có thông báo trước) với 20 cơ sở; kiểm tra đột xuất 40 cơ sở.

Đội kiểm tra liên ngành 178 các quận, huyện, thị xã và cấp cơ sở tổ chức kiểm tra 80% số cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo kế hoạch, đối tượng kiểm tra là các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm như khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng, nhà trọ, biệt thự kinh doanh du lịch, căn hộ kinh doanh du lịch, căn hộ cho thuê, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, xoa bóp, cà phê đèn mờ... hiện đang hoạt động kinh doanh tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Đoàn liên ngành sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm; an ninh, trật tự; văn hóa, thông tin; sử dụng lao động; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và các quy định của pháp luật có liên quan tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Kế hoạch cũng nêu rõ, với hình thức kiểm tra theo kế hoạch, Đội kiểm tra liên ngành 178 thành phố lập danh sách các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ dự kiến kiểm tra. Trường hợp cần thiết có thể thông báo lịch kiểm tra với Phòng LĐTBXH, Công an, các ngành liên quan cấp huyện, UBND và công an cấp xã hoặc Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã (nếu có) tham gia kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm trên địa bàn quản lý; tổ chức kiểm tra theo đúng nội dung quy định.

Trong trường hợp kiểm tra đột xuất, Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 178 thành phố quyết định kiểm tra đột xuất trong các trường hợp: có đơn thư tố giác, phản ánh về tình hình hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn; theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố hoặc Giám đốc các sở, ngành LĐTBXH, VHTT, Công thương, Y tế, Du lịch, Công an thành phố khi phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Trường Phong