Kiểm tra nội bộ, ngành Thuế tự phát hiện sai phạm hơn 8 tỷ đồng

Cán bộ thuế nộp chậm tiền thuế vào ngân sách, chiếm dụng chiếm dụng tiền thuế, việc tính thu lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân... với số tiền thuế sai phạm thu được hơn 8 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Thanh tra Bộ Tài chính, qua quá trình kiểm tra nội bộ, Tổng cục Thuế đã phát hiện số tiền thuế sai phạm là 8.047.864 nghìn đồng.

Kiểm tra nội bộ, ngành Thuế tự phát hiện sai phạm hơn 8 tỷ đồng - Ảnh 1

Qua kiểm tra, ngành Thuế đã phát hiện sai phạm trong việc tính thu lệ phí trước bạ, thu khác như nhà đất, ô tô, xe máy... và thuế thu nhập cá nhân với số tiền là 1.058.450 nghìn đồng. (Nguồn ảnh: Internet)

Trong đó, sai phạm phát hiện qua kiểm tra việc chấp hành quy trình, thủ tục quy định trong thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế tại doanh nghiệp và phúc tra tại doanh nghiệp đối với những hồ sơ thanh tra, kiểm tra phát hiện có mâu thuẫn, không chính xác với số tiền là 5.415.433 nghìn đồng.

Sai phạm phát hiện qua kiểm tra việc quản lý nợ, thu nợ số tiền là 101.644 nghìn đồng; sai phạm phát hiện qua kiểm tra việc quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh, cụ thể như công tác lập bộ, quản lý thu nộp, xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán, giải quyết miễn, giảm, ngừng, nghỉ kinh doanh với số tiền là 1.108.206 nghìn đồng.

Đặc biệt, sai phạm do cán bộ thuế nộp chậm tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, chiếm dụng tiền thuế số tiền là 221.526 nghìn đồng. Sai phạm phát hiện qua kiểm tra việc tính thu lệ phí trước bạ, thu khác như nhà đất, ô tô, xe máy... và thuế thu nhập cá nhân với số tiền là 1.058.450 nghìn đồng.

Ngoài ra còn phát hiện sai phạm qua kiểm tra công tác cấp hóa đơn lẻ số tiền là 57.985 nghìn đồng…

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, qua công tác kiểm tra nội bộ, các sai phạm được phát hiện đều được kiến nghị, xử lý, thu hồi về tài chính. Các cán bộ có hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm và kịp thời, qua đó rút kinh nghiệm và xây dựng các biện pháp khắc phục để chấn chỉnh công tác quản lý thuế trong nội bộ hệ thống để thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế.

Báo cáo cũng cho biết, trong 9 tháng năm 2016, Tổng cục Thuế đã tiến hành 1.306 cuộc kiểm tra nội bộ. Trong đó, Tổng cục Thuế thực hiện 9 cuộc, các Cục Thuế thực hiện 325 cuộc, các Chi cục Thuế thực hiện 972 cuộc. Và có 1.170 cuộc theo kế hoạch và 129 cuộc đột xuất, đạt 69,6% so với kế hoạch được giao.

Trong năm 2016, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống chủ động rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra tập trung vào các nội dung: Việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoàn thuế GTGT; chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế; chấp hành quy định của pháp luật trong việc quản lý nợ thuế và kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương và cải cách thủ tục hành chính.

Nhờ đó, tiến độ kiểm tra được triển khai kịp thời, sát với kế hoạch chương trình công tác đã được xây dựng từ đầu năm.

Hải Yến