Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết 2023

    Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2023, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP đã quyết định thành lập 6 đoàn kiểm tra do 3 Bộ chủ trì.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/kiem-tra-lien-nganh-ve-an-toan-thuc-pham-dip-tet-2023-62204.htm