Kiểm tra là có vi phạm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo Thanh tra Sở Y tế, trong 320 mẫu thực phẩm được test nhanh đã phát hiện 22,2% mẫu có chứa hàn the; 5 mẫu có chứa formol. Riêng trong 14 mẫu mì tươi kiểm tra đã phát hiện 13 mẫu (chiếm 92,9%) chứa hàn the.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=86424