Kiểm tra học kỳ theo hình thức kỳ thi quốc gia

Ngày 10.3, Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn các trường THCS, THPT tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 2014 - 2015. Theo đó các trường THPT tổ chức kiểm tra bắt đầu từ 20.4 đến 9.5 và biên soạn đề kiểm tra lớp 12 theo hình thức quy định đối với kỳ thi quốc gia sắp tới.

Cụ thể đề các môn vật lý, hóa học, sinh học theo hình thức trắc nghiệm với 40 câu hỏi. Đề môn tiếng Anh gồm trắc nghiệm và tự luận trong đó phần trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi, viết bài luận ngắn khoảng 70 - 80 chữ. Các môn còn lại ra đề theo hình thức tự luận.

B.Thanh