Kiểm tra, giám sát trạm thu phí BOT QL 51

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có quyết định kiểm tra, giám sát công tác thu phí tại Trạm thu phí BOT quốc lộ (QL) 51 do Công ty Cổ phần BOT QL 51 quản lý khai thác trong thời gian 10 ngày kể từ ngày 2/11 đến 12/11/2016.

Kiểm tra, giám sát trạm thu phí BOT QL 51 - Ảnh 1

Trạm thu phí QL 51. Ảnh: Giaoduc.net.vn

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Thuận Phương, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV làm Trưởng đoàn, có nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát công tác thu phí, doanh thu thu phí nói trên.

Đoàn có trách nhiệm yêu cầu, đơn vị báo cáo những nội dung kiểm tra và chấp hành việc kiểm tra, giám sát. Đồng thời lập biên bản, kiến nghị xử lý theo quy định.

Quyết định cũng giao Vụ Pháp chế - Thanh tra (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) theo dõi, giám sát và xử lý, giải quyết các kiến nghị trong quá trình kiểm tra, giám sát.

T.A