Kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) - Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2007 đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bàn biện pháp thực hiện trong năm 2008 đã khai mạc ngày 7-1, tại TPHCM.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/211979.asp