Kiểm tra, giám sát hoạt động của 14 trạm thu phí

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 14 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ (trạm BOT) trên địa bàn cả nước.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác quản lý vận hành trạm thu phí, công tác thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ tại các dự án BOT. Thời gian kiểm tra từ tháng 4 - 11/2024.

Kiểm tra, giám sát đối với 14 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ (trạm BOT) trên địa bàn cả nước.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ thành lập đoàn kiểm tra, xây dựng đề cương. Đồng thời tổ chức việc kiểm tra, giám sát một cách công khai, minh bạch và báo cáo lịch kiểm tra, giám sát về Cục trước 10 ngày khi bắt đầu triển khai.

Trong thời gian 7 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra, giám sát tại đơn vị, các Khu Quản lý đường bộ cần ban hành thông báo kết quả kiểm tra, giám sát gửi về Cục Đường bộ Việt Nam để tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông Vận tải.

Dự kiến có 14 trạm thu phí nằm trong kế hoạch kiểm tra, giám sát năm nay gồm: Trạm thu phí cầu Hạc Trì; trạm thu phí Phả Lại; trạm thu phí Đại Yên; các trạm thu phí dự án đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai; trạm thu phí Quốc lộ 1 tỉnh Bắc Giang;

Trạm thu phí Quán Hàu; trạm thu phí Km1425+200, Quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa; trạm thu phí Km1807+500, đường Hồ Chí Minh; trạm thu phí Km0+700 Hầm Cù Mông;

Trạm thu phí Cai Lậy; trạm thu phí T1, Km16+905, Quốc lộ 91 TP.Cần Thơ; Trạm thu phí Km2171+200, Quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu; Trạm thu phí cầu Rạch Miễu; Trạm thu phí Cần Thơ - Phụng Hiệp, Km2079+535, Quốc lộ 1, TP.Cần Thơ.

P.V

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/kiem-tra-giam-sat-hoat-dong-cua-14-tram-thu-phi-post292656.html