Kiểm tra, giám sát công tác thu phí Trạm thu phí Tào Xuyên QL1A

Tổng cục ĐBVN thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với Trạm thu phí Tào Xuyên mới QL1A do Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa quản lý và khai thác.

Kiểm tra, giám sát công tác thu phí Trạm thu phí Tào Xuyên QL1A - Ảnh 1

Trạm thu phí Tào Xuyên mới QL1A (ảnh nguồn internet)

Theo đó, đối tượng kiểm tra: Trạm thu phí Tào Xuyên mới trên Quốc lộ 1A tại Km 286+397, địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa quản lý và khai thác. Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra, giám sát công tác thu phí tại Trạm thu phí. Thời gian kiểm tra: 10 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra tại Trạm thu phí.

Đoàn kiểm tra gồm 22 thành viên do ông Lê Ngọc Minh, Cục trưởng - Trưởng Đoàn giám sát công tác thu phí đối với Trạm thu phí Tào Xuyên mới, Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa do Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa quản lý và khai thác. Đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa cử tối thiểu 03 lãnh đạo và 03 cán bộ có trách nhiệm thay mặt Công ty tham gia giám sát và ký biên bản xác nhận doanh thu của từng ca (mỗi ca 2 người).

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát công tác thu phí và doanh thu thu phí đối với Trạm thu phí Tào Xuyên mới, Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa do Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa quản lý và khai thác theo đề cương được phê duyệt; Yêu cầu đơn vị báo cáo những nội dung kiểm tra và chấp hành việc kiểm tra. Trưởng đoàn kiểm tra có thể trưng dụng chuyên gia để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; Lập biên bản, kiến nghị xử lý theo quy định.

Trần Kim