Kiểm tra, giám sát chống thất thoát doanh thu tại trạm thu phí đường bộ

Đó là chỉ đạo mới đây của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đối với các bộ, ngành liên quan.

Kiểm tra, giám sát chống thất thoát doanh thu tại trạm thu phí đường bộ - Ảnh 1

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp chống thất thoát doanh thu, chống tiêu cực tại trạm thu phí đường bộ. Nguồn: internet

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp chống thất thoát doanh thu, chống tiêu cực tại trạm thu phí đường bộ.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thu phí thực hiện việc công khai số liệu thu phí tại các trạm thu phí trên toàn quốc để cơ quan quản lý, tổ chức, người dân thực hiện giám sát việc thu phí tại các trạm thu phí BOT.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương triển khai việc thu phí không dừng tại các trạm thu phí trên toàn quốc.

PV.