Kiểm tra doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ

    9 đăng lạiGốc

    (NLĐ) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc thành lập hai đoàn kiểm tra doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/241839.asp