Kiểm tra doanh nghiệp BĐS nợ thuế tại Hà Nội

    Gốc

    KTĐT - Bộ Tài chính vừa thành lập 3 đoàn kiểm tra phối hợp với các chi cục thuế tiến hành kiểm tra dự án của các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) chậm nộp thuế trên địa bàn Hà Nội.

    Trước đó, theo báo cáo của chi cục thuế các quận, huyện Hà Nội, số nợ tiền sử dụng đất và tiền phạt nộp chậm của các doanh nghiệp đầu tư BĐS trên địa bàn lên tới cả nghìn tỷ đồng. Điển hình như tại Chi cục thuế quận Hà Đông, tính đến cuối tháng 10, Chi cục đã thu gần 6.000 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất. Về cơ bản, các doanh nghiệp đã đóng hết, tuy nhiên còn khoản phạt nộp chậm vẫn tồn đọng khoảng 800 tỷ đồng.

    Trên cơ sở kết quả kiểm tra ngành thuế sẽ xem xét cặn kẽ để có phương án xử lý phù hợp.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://www.ktdt.com.vn/news/detail/312408/kiem-tra-doanh-nghiep-bds-no-thue-tai-ha-noi.aspx