Kiểm tra công tác thanh niên tại Bình Phước

QĐND - Ngày 17-11, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Phước về công tác triển khai thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên năm 2014. Trong năm qua, việc thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã có chuyển biến rõ rệt và đạt nhiều kết quả thiết thực. Toàn tỉnh có gần 100.000 thanh niên được đào tạo nghề, gần 20.000 thanh niên được giải quyết việc làm (trong đó có hơn 7000 thanh niên đồng bào các dân tộc thiểu số). Tỉnh xây dựng được 214 nhà văn hóa cộng đồng và 851/861 điểm ấp sinh hoạt văn hóa, tổ chức sân chơi lành mạnh cho thanh niên.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả của tỉnh Bình Phước đã đạt được trong quá trình thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên; đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh cần phối hợp chặt chẽ, tập trung vào công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với thanh niên, trang bị kiến thức, giáo dục lối sống lành mạnh cho thanh niên và tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp giữa UBND với tổ chức Đoàn thanh niên các cấp. Tỉnh cần có chính sách hợp lý hỗ trợ, tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Ngoài ra, các cấp của tỉnh cần quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi, hỗ trợ kinh phí, nâng cao chất lượng các hoạt động của đoàn thanh niên.

TRẦN QUẢNG