Kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp

    VNEWS
    161 liên quanGốc

    Ngày 15/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 tỉnh Vĩnh Long tổ chức đoàn đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các công ty, doanh nghiệp thuộc Khu Công nghiệp Hòa Phú - huyện Long Hồ và Khu Công nghiệp Bình Minh - thị xã Bình Minh.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/kiem-tra-cong-tac-phong-dich-covid-19-tai-cac-khu-cong-nghiep-214307.htm