Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2016

Chiều 13/10, Ủy Ban MTTQ VN huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận năm 2016 ở thị trấn Việt An trên địa huyện.

Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2016 - Ảnh 1

Quang cảnh buổi kiểm tra công tác Mặt trận ở thị trấn Việt An.

Qua công tác kiểm tra, UB MTTQ thị trấn Việt An đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, có những chuyển biến tích cực về nội dung, phương pháp sát với thực tế tình hình.

Ngoài ra, còn thực hiện tốt công tác giám sát, xây dựng và duy trì các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, phối hợp làm tốt chức năng giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ người lầm lỗi.

Làm tốt công tác chuẩn bị và triển khai công tác bầu cử đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, an toàn và đúng luật. Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh được giữ vững, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao.

Chí Đại- Ánh Tuyết