Kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện tại Nghệ An

Đoàn công tác của Quân khu 4 do Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện và công tác luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ sau khi ra quân huấn luyện tại Ban CHQS Nghi Lộc và Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An).

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện tại Nghệ An - Ảnh 1

Đoàn kiểm tra Quân khu kiểm tra mô hình học cụ tại Ban CHQS huyện Nghi Lộc. Ảnh: Hoàng Long

Sáng 17/2, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc quán triệt, triển khai mệnh lệnh, Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của Quân khu về công tác huấn luyện chiến đấu năm 2017. Kết quả công tác chuẩn bị cho huấn luyện như: Tập huấn cán bộ, sổ sách đăng ký thống kê, Kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện; các loại vật chất, sáng kiến, mô hình học cụ, thao trường bãi tập. Các nội dung chuẩn bị về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; Hậu cần; Kỹ thuật và công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sỹ mới năm 2017. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện, chuẩn bị cho luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ.

Kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện tại Nghệ An - Ảnh 2

Đoàn kiểm tra Quân khu kiểm tra công tác sinh hoạt của chiến sỹ mới tại Trung đoàn 764. Ảnh: Hoàng Long

Qua kiểm tra cho thấy, Ban CHQS huyện Nghi Lộc và Trung đoàn 764 đã làm tốt việc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện 2017 và luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ cho cán bộ, chiến sỹ, đồng thời, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu 2017 đảm bảo chất lượng...

Đoàn kiểm tra của Quân khu cũng đã chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại trong công tac chuẩn bị cho ra quân huấn luyện 2017, qua đó, yêu cầu hai đơn vị tích cực khắc phục để đảm bảo tốt cho lễ ra huấn luyện năm 2017 và thực hành luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu sau ra quân huấn luyện.

Hoàng Long

(Bộ CHQS tỉnh)