Kiểm tra chất lượng xe tự chế đến hết ngày 30-6-2008

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Liên Bộ Công an, Giao thông - Vận tải vừa ban hành Thông tư hướng dẫn đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông đường bộ dùng cho thương binh và người tàn tật.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113191&sub=67&top=40