Kiểm tra các điểm bán hàng bình ổn giá

KTĐT - Sở Tài chính Hà Nội vừa thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định Nhà nước về quản lý giá, kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với những hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá; đồng thời kiểm tra thực hiện quy định về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá của các DN.

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại các điểm bán hàng bình ổn giá của DN, nếu phát hiện những hành vi vi phạm các quy định về quản lý giá sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.