Kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm 1 lần/tuần

Đó là chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng đối với những cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm 1 lần/tuần - Ảnh 1

Thanh tra ATVSTP một cơ sở chế biết suất ăn công nghiệp tại Đà Nẵng

Theo đó, nhằm tăng cường công tác thanh, kiểm tra An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), UBND TP.Đà Nẵng ngày 27.10 có văn bản giao cho Sở Y tế Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng với Sở NN-PTNT, Sở Công thương và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường trong công tác an toàn thực phẩm.

Văn bản yêu cầu các đơn vị phải tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ngay trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

TP cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với những hành vi sản xuất, kinh doanh không đảm bảo ATVSTP; nghiên cứu, báo cáo đề xuất UBND thành phố phương án trang bị xe chuyên dụng xét nghiệm lưu động thực phẩm để kịp thời phát hiện, xử lý và cảnh báo thực phẩm không an toàn cho người tiêu dùng.

Đặc biệt, UBND TP cũng chỉ đạo người đứng đầu chính quyền, các ngành chức năng thường xuyên đi cơ sở, thanh, kiểm tra ATVSTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, cửa hàng ăn uống,… ít nhất tuần 1 lần.

Diệu Hiền