Kiểm tra các cơ sở ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Sở GD-ĐT TPHCM vừa cho biết sẽ kiểm tra các cơ sở ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài trên địa bàn TP nhằm chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở này. Việc làm này được đặt ra khi ngày càng có nhiều cơ sở ngoại ngữ mở chi nhánh mới nhưng chưa có giấy phép, quảng cáo quá sự thật..., khiến người học hiểu nhầm.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/205851.asp