Kiểm toán lưu ý loạt vấn đề, Tổng công ty Sông Hồng tiếp tục mất khả năng thanh toán nghiêm trọng

  Công ty mẹ và tổ hợp các công ty thành viên vẫn tiếp tục mất khả năng thanh toán nghiêm trọng do nợ phải trả tiếp tục tăng từ phát sinh lãi vay phải trả cho công trình nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I.

  Mất khả năng thanh toán nghiêm trọng

  Đơn vị kiểm toán CPA Việt Nam đưa ra hàng loạt kết luận ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng của Tổng CTCP Sông Hồng (SHG).

  Thứ nhất, đơn vị kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận các khoản nợ phải thu gần 141 tỷ đồng và khoản nợ phải trả là gần 387 tỷ đồng của Tổng Công ty và các công ty con tại thời điểm 30/6/2020.

  Thứ hai, do cách thức quản lý của các công ty con nên kiểm toán viên không thể tham gia soát xét hàng tồn kho tại ngày 30/6/2020 của các công ty con. Do đó không thể đánh giá được giá trị cần dự phòng giảm giá hàng tồn kho với giá trị 209 tỷ đồng.

  Thứ ba, theo bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm ngày 12/4/2018 của Tòa án Nhân dân TPHCM và Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ, Hà Nội về việc Tổng công ty Sông Hồng còn phải tiếp tục trả khoản tiền lãi quá hạn (của số tiền nợ gố hơn 95 tỷ) chưa thanh toán cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) kể từ ngày tiếp theo của xét xử sơ thẩm (19/6/2017).

  Tuy nhiên, Tổng công ty chưa hạch toán số lãi quá hạn kể từ ngày 19/6/2017 đến 30/6/2020. Vì vậy, đơn vị kiểm toán không có cơ sở để có những điều chỉnh cần thiết của số tiền lãi quá hạn phải trả này.

  Thứ tư, Tổng công ty chưa thu thập được báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2020 của CTCP Sông Hồng Đà Nẵng là công ty con của Tổng công ty (do công ty này đã dừng hoạt động và không có cán bộ quản lý và kế toán). Số liệu để hợp nhất báo cáo này là năm 2016. Đơn vị kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng về số liệu tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu lần lượt là 51 tỷ, 62 tỷ và âm 11 tỷ.

  Ngoài ra, Tổng công ty cũng chưa thu thập báo cáo 6 tháng 2020 của một số công ty liên kết là CTCP Sông Hồng 36, CTCP XNK và Xây dựng Sông Hồng, CTCP Sông Hồng Sài Gòn, CTCP Sông Hồng 8, CTCP Sông Hồng Bình Tây, CTCP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội, CTCP Tư vấn Xây dựng Sông Hồng với giá trị đầu tư là 32 tỷ đồng.

  Và các công ty nhận đầu tư dài hạn khác như CTCP Sông Hồng Đại Phát, CTCP Đầu tư Xây dựng Sông Hồng 9, CTCP Sông Hồng 6, CTCP Reenco Thăng Long với giá trị hơn 6 tỷ.

  Thứ năm, Tổng công ty đã cho bà Lê Thị Minh Nguyệt và CTCP Địa ốc Sông Hồng thuê phần diện tích tạm tính của khu văn phòng và khu dịch vụ thuộc dự án Nhà ở cao tầng I1, I2, I3 và văn phòng cho thuê Thành Công 2.

  Năm 2018, Tổng công ty đã hạch toán tăng bất động sản đầu tư với giá trị 56 tỷ đồng, hạch toán toàn bộ doanh thu dự án với giá trị 79 tỷ đồng và trích trước giá vốn dự án với giá trị 56 tỷ đồng khi thủ tục quyết toán dự án chưa hoàn thành. Đơn vị kiểm toán không thể thu thập được các bằng chứng về ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính.

  Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh, tại ngày 30/6/2020, lỗ lũy kế của Tổng công ty tới 1.002 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 695 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 642 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ âm hơn 830 triệu đồng.

  Cụ thể, tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản của Tổng công ty Sông Hồng giảm nhẹ xuống 1.362 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn chiếm 1.522 tỷ đồng trong khi tài sản ngắn hạn chỉ 880 tỷ đồng. Tổng công ty đã phải trích lập 245 tỷ đồng cho các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi.

  Nợ xấu tín dụng nên Tổng công ty không đủ điều kiện vê năng lực để tham gia các gói thầu nhằm tạo việc làm và nguồn tài chính cho công ty mẹ và các công ty thành viên. Doanh thu và sản lượng chủ yếu của các công trình chuyển tiếp dở dang từ các năm trước chuyển sang có hiệu quả thấp, lãi vay lớn.

  Công ty mẹ và tổ hợp các công ty thành viên vẫn tiếp tục mất khả năng thanh toán nghiêm trọng do nợ phải trả tiếp tục tăng từ phát sinh lãi vay phải trả cho công trình nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, nợ phải trả liên quan đến các nghĩa vụ bảo lãnh cho các công ty con.

  Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty.

  Trong khi đó, Ban giám đốc Tổng công ty đánh giá sẽ tiếp tục duy trì hoạt động trong ít nhất 12 tháng tới bằng việc thu hồi các khoản công nợ, kinh doanh cho thuê mặt bằng và sự hỗ trợ nguồn vốn từ các cổ đông.

  Con đường lao dốc của Tổng công ty Sông Hồng

  Tổng công ty Sông Hồng vốn là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc quản lý của Bộ Xây dựng. Tháng 11/2009, Tổng công ty tổ chức đấu giá cổ phần ra công chúng lần đầu (IPO) và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2010.

  Sau cổ phần hóa, hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty Sông Hồng liên tục đi xuống.

  Cụ thể, năm 2013, lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty bắt đầu âm 3 tỷ đồng, mức lỗ tăng dần qua các năm, năm 2018 số lỗ lên tới 376 tỷ đồng. Năm 2019 lỗ 73 tỷ đồng.

  6 tháng 2020, Tổng công ty Sông Hồng tiếp tục thu không đủ bù chi nên báo lỗ ròng 29 tỷ đồng, giảm nhẹ so mức lỗ 31 tỷ của cùng kỳ 2019.

  Trong danh mục tài sản bất động sản của Tổng công ty Sông Hồng hiện nay, đáng chú ý có 2 lô đất số 70 An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội là trụ sở của SHG và 1 lô tại Chi nhánh Lào Cai, dự án Khách sạn Royal Sông Hồng (Vĩnh Phúc), dự án nhà ở cán bộ công chức Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia tại Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm Hà Nội) rộng 2,6 ha, Dự án Lĩnh Nam. Tuy nhiên phần lớn các dự án này đều đang treo dở dang.

  Với dự án Khách sạn Royal Sông Hồng, có tổng vốn đầu tư là 36,7 tỷ đồng đã được Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương cho phép Tổng công ty được tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án.

  Cùng với sự đi xuống của hiệu quả kinh doanh, thị giá cổ phiếu cũng rơi sâu. Tại thời điểm IPO, có nhà đầu tư đặt lệnh mua 6,7 triệu cổ phiếu này với giá 22.290 đồng/cổ phiếu, cao hơn 50% so với giá khởi điểm 14.000 đồng/cổ phiếu.

  Lên sàn từ năm 2015, giá cổ phiếu SHG từ mức khởi điểm 9.600 đồng/cổ phiếu nay đã rơi xuống 2.000 đồng/cổ phiếu và không có thanh khoản.

  Minh An

   Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/doanh-nghiep/kiem-toan-luu-y-loat-van-de-tong-cong-ty-song-hong-tiep-tuc-mat-kha-nang-thanh-toan-nghiem-trong-99812.html