Kiểm toán kiến nghị Bộ Tài chính thu hơn 4.700 tỷ nợ đọng và thoái vốn

  200 liên quanGốc

  Báo cáo kết quả kiểm toán về quản lý và sử dụng 'Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017', Tổng KTNN đề xuất Bộ Tài chính thu hồi 4.744 tỷ đồng từ các khoản nợ đọng và thoái vốn.

  KTNN kiến nghị Bộ Tài chính thu hồi hơn 4.700 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017

  Tại kỳ họp 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

  Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã kiểm toán việc quản lý và sử dụng "Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017 tại Bộ Tài chính, 24 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và một số địa phương".

  Kết quả kiểm toán cho thấy, công tác quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp cơ bản được các đơn vị thực hiện theo quy định. Số dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đến 31/12/2017 là 112.513 tỷ đồng, song còn tồn tại, thiếu sót.

  Các thiếu sót như: Một số địa phương chưa nộp số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn của các Tổng công ty trực thuộc UBND tỉnh, thành phố đến 31/12/2017 số tiền 1.544 tỷ đồng; một số tập đoàn, tổng công ty chưa xác định đầy đủ các khoản phải nộp về Quỹ; sử dụng Quỹ không đúng quy định; chậm bàn giao, thu nộp về quỹ khi chuyển sang công ty cổ phần.

  Trên cơ sở kết quả kiểm toán, KTNN đã kiến nghị Bộ Tài chính thu hồi về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp 3.536 tỷ đồng, thu hồi các khoản nợ tồn đọng 1.218 tỷ đồng.

  Đồng thời đề nghị Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết về quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời và sử dụng hiệu quả Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

  Tác giả: Đình Vũ

  Theo Nhà Đầu Tư

   Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/kiem-toan-kien-nghi-bo-tai-chinh-thu-hon-4700-ty-no-dong-va-thoai-von-300083.htm