Kiểm toán 'bó tay' hơn 642 tỷ đồng nợ phải thu và phải trả của Hancorp

  Đơn vị kiểm toán đưa ra kết luận ngoại trừ đối với báo cáo tài chính soát xét 6 tháng của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp, UPCoM: HAN).

  Cụ thể, tại thời điểm 30/6/2020, số dư công nợ phải thu chưa được đối chiếu, xác nhận khoảng gần 371 tỷ đồng và số dư công nợ phải trả của HAN là gần 271 tỷ đồng.

  Do đó, đơn vị kiểm toán chưa thể thu thập đủ bằng chứng để có thể đưa ra kết luận đối với các khoản công nợ phải thu, phải trả này, các khoản dự phòng cần trích lập, cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đối với báo cáo tài chính này.

  Ngoài ra, khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết với tổng giá trị hơn 500 tỷ đồng, đơn vị kiểm toán cũng chưa thu thập được đầy đủ báo cáo tài chính của các đơn vị liên quan, nên không thể đưa ra kết luận đối với các khoản đầu tư này.

  Như vậy, đơn vị kiểm toán không thu thập được đầy đủ bằng chứng cho tổng con số hơn 1.142 tỷ đồng cả công nợ phải trả, phải thu và đầu tư liên doanh liên kết của HAN.

  Trước đó, báo cáo kiểm toán năm 2019, đơn vị kiểm toán cũng đưa ra kết luận và ý kiến ngoại trừ về việc chưa đối chiếu đầy đủ công nợ và chưa xem xét trích lập dự phòng đối với công nợ và các khoản đầu tư đối với báo cáo tài chính của HAN.

  Tại thời điểm 30/6/2020, HAN có tổng tài sản 6.079 tỷ đồng, trong đó đầu tư tài chính dài hạn 885 tỷ đồng nhưng phải trích lập dự phòng gần 71 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn vẫn ở mức cao tới 2.468 tỷ đồng, trong đó trích lập tới 147 tỷ đồng.

  Doanh thu thuần 6 tháng của HAN ghi nhận 831 tỷ đồng, giảm hơn 8% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ chỉ đạt 2 tỷ đồng, nhưng vẫn tăng 11% so cùng kỳ.

  HAN có vốn điều lệ 1.410 tỷ đồng. Hiện Bộ Xây dựng đang nắm chủ yếu 1,39 tỷ cổ phiếu, tương ứng 98,83% vốn HAN, còn lại là các đối tượng khác.

  Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAN đang giao dịch quanh mốc 12.000 đồng/cp, ghi nhận tăng hơn 41% trong vòng 1 tháng qua. Tuy nhiên thanh khoản khá èo uột khi bình quân chỉ hơn 200 đơn vị mỗi phiên.

  Minh An

   Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/doanh-nghiep/kiem-toan-bo-tay-hon-642-ty-dong-no-phai-thu-va-phai-tra-cua-hancorp-100961.html