Kiếm sống dưới lòng sông

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Không bình oxy, không quần áo lặn, những người dân sống gần bãi giữa sông Hồng (Hà Nội) vẫn hàng ngày lặn ngụp trong dòng nước để kiếm sắt vụn. Họ coi đó như một nghề mưu sinh...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200848/20081127154508.aspx