Kiểm soát, khống chế khoanh vùng dịch

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Đầu tháng 4-2008, dịch bệnh tai xanh trên đàn lợn xảy ra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, gây thiệt hại lớn trên đàn gia súc. Để chủ động ngăn chặn không để dịch lây lan trên diện rộng, các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh lợn tai xanh từ huyện đến các xã, phường, thị trấn được thành lập...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.33174.qdnd