'Kiểm soát' hoạt động thanh tra, kiểm tra cũng là một chính sách hỗ trợ, bảo vệ DN

Sáng 22/11, Quốc hội đã cho ý kiến tại hội trường về Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Bày tỏ quan điểm về quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp của DNNVV, đại biểu Trần Thị Hiền (đoàn Hà Nam) đã nêu quan điểm của mình về tình trạng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại các DN.

Đại biểu Trần Thị Hiền (đoàn Hà Nam) đã nêu quan điểm của mình về tình trạng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại các DN

Theo đó, vấn đề thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, kiểm toán được doanh nghiệp (DN) quan tâm và các DN và Hiệp hội DN đề cập nhiều trong các kiến nghị nhưng số lượng phản hồi về nội dung này rất ít. Trong khi đó, việc cần có những biện pháp bảo vệ DNNVV khỏi những hậu quả do tình trạng thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, kiểm toán chồng chéo, mặc dù đã được nhấn mạnh tại Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020 nhưng theo đại biểu Hiền, lại chưa được thể hiện rõ trong Dự thảo Luật.

Đại biểu tỉnh Hà Nam cho rằng, không phủ nhận sự cần thiết của các hoạt động này nhưng “bản chất” hiện nay của các hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán là cắt ngang hoạt động bình thường của DN, ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức sản xuất, kinh doanh cũng như uy tín, hình thành hình ảnh của DN, có thể dẫn tới nhiều hậu quả bất lợi làm đình trệ sản xuất. “Đó là chưa kể tới hiện tượng hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế đang nhen nhóm trở lại”.

Do đó, đại biểu Trần Thị Hiền đề nghị, cần nghiên cứu để cụ thể hóa những quy định này đã có trong Nghị quyết 35/NQ-CP như: tần suất thanh tra, kiểm tra, kiểm toán không quá 1 lần/năm; kết hợp thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nhiều nội dung trong 1 đợt thanh, kiểm tra; lồng ghép và phối hợp kết quả của các cơ quan thanh, kiểm tra, kiểm toán. “Quan điểm của tôi là phải coi như đây là một chính sách hỗ trợ, bảo vệ DN và phải được quy định ngay trong luật này” – đại biểu Trần Thị Hiền khẳng định quan điểm.

Thu Giang