Kiểm soát giá hàng hóa trong Tháng Khuyến mại tập trung Quốc gia

Từ nay đến Tết Giáp Thìn, để đảm bảo duy trì mức tăng trưởng doanh thu bán lẻ cũng như kích cầu tiêu dùng, Bộ Công Thương sẽ triển khai chương trình Khuyến mại tập trung Quốc gia 2023 với mức ưu đãi lên đến 100%.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/kiem-soat-gia-hang-hoa-trong-thang-khuyen-mai-tap-trung-quoc-gia-103111.htm