Kiểm soát chặt chất lượng bánh trung thu

    721 liên quanGốc

    Để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, bên cạnh việc giám sát chặt hoạt động sản xuất, đầu vào sản phẩm, TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung kiểm soát khâu phân phối lưu thông hàng hóa ngoài thị trường và kiên quyết xử lý các loại bánh không xuất xứ, bán trôi nổi.

      Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/kiem-soat-chat-chat-luong-banh-trung-thu-1910.media